Otestuj klíšťata a zabraň infekci

Klíšťata přenáší borélie, ehrlichie aj.

Promořenost klíšťat boréliemi k 30. 4. 2018 činí 28 %, což je nad dlouhodobým průměrem. Vyšší podíl nakažených klíšťat je i u ehrlichií, kde se promořenost pohybuje na úrovni 3,7 %.

testování klíšťat testování klíšťat

E-gene testy

Celiakie

Trombofilní faktory

VP makulární degenerace

Single drogové testy z moče

Rychlé drogové testy pro diagnostiku jednotlivých drog a drogových metabolitů v moči - metamfetamin, pervitin, THC, opiáty aj.