Konfirmační RT-PCR testy na COVID19 - Blansko

Odběrové centrum COVID-19 – provádíme odběry i testování na COVID-19 – koronavirus SARS-CoV-2

Žádáme vás, abyste si podrobně pročetli níže uvedené informace k testování – všechny odpovědi na Vaše otázky najdete níže. Všichni odborní pracovníci laboratoří jsou plně vytíženi zpracováváním vašich vzorků a nemají možnost být online k dispozici na telefonu – děkujeme za pochopení.

Konfirmační RT-PCR zdarma (na účet zdravotní pojišťovny) je od 20. prosince 2021 určen pouze pro tyto osoby:

- zaměstnance, kterým byl v rámci zaměstnání proveden antigenní test s pozitivním výsledkem, při odběru musí doložit písemné potvrzení zaměstnavatele o provedeném antigenním testu na tomto formuláři, ke stažení zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Formular-o-pozitivnim-antigennim-testu.pdf


Tento formulář bude u odběru odebrán k založení v odběrovém centru. Bez uvedeného formuláře nebude testování umožněno!

 

- OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné, které si provedly antigenní test s pozitivním výsledkem a při odběru doloží čestné prohlášení, které bude obsahovat  jméno a příjmení osoby, její datum narození, číslo pojištěnce, datum provedení testu s pozitivním výsledkem, identifikační číslo osoby (IČ), její telefonní číslo a její podpis

Toto čestné prohlášení bude u odběru odebráno k založení v odběrovém centru. Bez uvedeného čestného prohlášení nebude testování umožněno!

- žáky a studenty škol, kterým byl v rámci školního testování proveden antigenní test s pozitivním výsledkem a KHS jim nevystavila žádanku, při odběru musí doložit písemné potvrzení školy o provedeném antigenním testu

Velmi důležitá upozornění – čtěte pozorně:

1. V případě, že nepatříte mezi osoby uvedené výše nebo v případě že jste uvedli špatně své rodné číslo, nebo špatnou zdravotní pojišťovnu, či se řádně a včas neodhlásíte z registrovaného termínu, zaplatíte smluvní pokutu 500 Kč ve výši manipulačních nákladů. Naším cílem není uplatňovat sankční pokutu, ale všechny nepravdivé informace vedou k neproplacení testu zdravotními pojišťovnami. Žádáme Vás proto, abyste si před odesláním objednávky důkladně zkontrolovali veškeré Vámi zadávané údaje.

 

2. Pokud máte od lékaře e-žádanku, přihlaste se do termínů pro e-žádanky na tomto odkazu


3. Věnujte vyplňování formuláře patřičnou pozornost! V případě nesprávně uvedených údajů (mail, rodné číslo atd.) není možné odeslat výsledky. Po registraci obdržíte potvrzující e-mail. Pokud jste e-mail neobdrželi, zadali jste zřejmě špatnou e-mailovou adresu.


4. Buďte, prosím, ohleduplní, respektujte pokyny našeho personálu a dodržujte všechna preventivní opatření: bezpečný rozestup 2 metry, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem. Žádáme klienty, aby chodili na testování skutečně přesně v čase, který je jim přidělen a zaslán v potvrzovacím mailu. Pokud je více klientů z jednoho pracoviště, žádáme vás, abyste nechodili všichni najednou, ale dodržovali jste přesně čas odběru. Odběrové centrum zvládá přesně odebírat takové množství lidí, které je objednáno, ale na daný čas. V případě, že přijde více klientů najednou v jeden čas, žádáme všechny, aby mezi sebou tvořili dvoumetrové rozestupy a dbaly pokynů zaměstnanců odběrového centra. Žádáme klienty, aby se nezdržovali naproti odběrovému centru přes silnici na chodníku před školou.


5. Velmi důkladně si rozmyslete termín pro závazné objednání tak jako byste si objednávali letenku. V době, kdy testujeme stovky klientů denně a snažíme se všem zajistit výsledky co nejdříve, nás velmi zatěžuje přepisovat špatně vypsané maily, provádět přesuny termínů atd. 


Kde se testuje?

Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas v odběrovém centru ČČK Blansko na adrese Chelčického 56, Blansko (bývala prodejna papírnictví).

O jaký test jde?

Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí DNA vyšetření na koronaviry (RT-PCR vyšetření). Tento DNA test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. DNA test nezjistí, zda člověk byl infekční např. před měsícem. O osobách nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je známo, že virus mohou vylučovat až týdny od nákazy. Vylučování virů SARS-CoV-2 v dýchacích cestách může být přerušované, tzn. jeden den negativní, další dva dny pozitivní, další den negativní atd. Při podezření na nákazu, kdy je DNA výsledek z prvního vyšetření negativní se doporučuje provést ještě jedno vyšetření za 48 hodin nebo později. Provádíme také testování protilátek IgG a IgM proti koronaviru SARS-CoV-2

Jak je test přesný?

DNA diagnostika je nejpřesnější technologie identifikace viru v klinickém materiálu. Pro testování využíváme soupravu, kterou naše laboratoře vyvinuly a prodávají do celého světa. Soupravy jsou CE certifikovány a patří k nejcitlivějším používaným metodikám v ČR. Ve vzorku jsme pomocí naší DNA technologie schopni zachytit řádově desítky virů. V případě pozitivity bývají ve vzorcích řádově tisíce až miliony virů.

Jaký výsledek dostanu a kdy?

Výsledky z odběrového centra v Blansku sdělujeme na email. Termín zaslání výsledků do 24 hodin od odběru NENÍ GARANTOVÁN.

Certifikát s QR kódem a EU logem vydávající země si můžete stáhnout na stránce: http://ocko.uzis.cz. Pro odběrové centrum Blansko následující pracovní den 60 minut po sdělení výsledku.

Naše laboratorní zpráva automaticky obsahuje také formulář vydaný Ministerstvem vnitra ČR: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY v česko-rusko-anglickém jazyce, dále rakouský formulář ANLAGE C v německém jazyce, řeckou verzi formuláře pro Helénskou republiku v česko-anglickém jazyce a nyní automaticky i japonský certifikát v japonsko-anglickém jazyce.

Laboratorní zprávy si můžete vytisknout a použít např. u svého lékaře, zaměstnavatele nebo k doložení pro překročení hranic (vyplněný formulář s výsledkem je součástí zprávy).

Kdo se může nechat testovat?

Testy jsou určeny pro osoby indikované v aktuálních směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz. V případě, že máte zájem otestovat děti a mladistvé mladší osmnácti let, je třeba, aby měli jako doprovod dospělého člověka

Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.

Pro firmy, které potřebují testovat více než 20 zaměstnanců nabízíme speciální termíny odběrů. Prosím kontaktujte nás v tomto případě na níže uvedeném telefonu nebo mailem.

Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?

Sreeningový test je hrazen ze zdravotního pojištění.

Kdo provádí odběr a jakým způsobem?

Stěry na koronavirus SARS-Cov-2 provádí výhradně zdravotnický personál Laboratoří ELISABETH PHARMACON. Stěry si neprovádějí klienti sami. Za účelem provedení PCR testu je nutné, aby se testovaná osoba dostavila na odběrové místo. Ze stěrů není třeba mít obavy. Stěry jsou prováděny jednorázovými odběrovými tampony z nosu a hltanu takovým způsobem, že celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zdravotničtí pracovníci oblečeni v ochranných oblecích s maskami a respirátory. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky a je proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas s přesností na minuty – tedy aby nechodili dříve ani později, aby nedocházelo ke kumulaci osob na odběrovém místě. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí vám volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.

Jak se mohu objednat?

V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje, jako nepovinný údaj je možné vepsat i číslo cestovního dokladu (PASSPORT) – tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu Odběrové centrum ČČK Blansko, Chelčického 56 Blansko přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Před tím, než na test přijdete:

nesmíte nejméně hodinu před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.

 

Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně.

Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky. 


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu test-centrum@cck-blansko.cz  a my Vám v nejbližším možném termínu odpovíme.

V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 724 541 008

 

Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19  používali pouze telefonní číslo +420 724 541 008. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech.  Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu test-centrum@cck-blansko., která je obsluhována i o víkendech a svátcích. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19 a o víkendech s těmito emailovými adresami nikdo nepracuje.