Testy na COVID-19 pro rodiny pro 2 až 5 osob

Odběrové centrum COVID-19 – provádíme odběry i testování na COVID-19 – koronavirus SARS-CoV-2

Žádáme vás, abyste si podrobně přečetli podmínky testování pro rodiny


Testování pro rodiny přinášíme jako možnost, jak provést přesný PCR test a zároveň ušetřit značné finance. Tento test je určen rodinám, které například potřebují odcestovat s dětmi na dovolenou do zahraničí, kde je vyžadován PCR test. Základním předpokladem nabízeného testu je, že test je určen pro osoby, které spolu žijí v jedné domácnosti, a pokud test vyjde pozitivní, pak by stejně všechny osoby byly nuceny být v karanténě.


Výhody testu:


1. přesnost PCR testu (použitím naší technologie nedochází k naředění vzorku)


2. rychlost zaslání výsledku (zprávy ke vzorkům odebraným do 12.00 a v pátky jsou zasílány týž den)


3. odběr pouze z úst – jazyku (neprovádí se stěr z nosu – vhodné pro děti)


4. cena 325 Kč za PCR test a certifikát v případě plného využití kapacity testu


Podmínky testování:


1. Test je určen pro rodiny, nikoliv pro firmy. Za rodinu pro účely testu se pokládají dvě dospělé osoby a až tři děti a také pouze dvě osoby jakéhokoliv pohlaví, které žijí v jedné domácnosti. Test pro rodiny není určen pro více než 2 dospělé osoby. V případě, že se na test dostaví více dospělých osob, bude každé doúčtován poplatek 1350 Kč. Tento test dle pravidel Laboratorní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví ČR není určen pro diagnostické účely. Pokud potřebujete test pro diagnostické účely, prosím objednejte si individuální PCR test.


2. Odběr probíhá pouze šetrným stěrem z jazyku. Stěr z nosu se neprovádí. Proto je stěr vhodný i pro děti. Vzorky každé rodiny jsou smíchány do jednoho vzorku, čímž se ušetří finance za nadbytečné odběry a testy. Naší společností vyvinutá validovaná technologie garantuje stejně přesný výsledek testu, jako kdyby se testovala každá osoba z dutiny ústní zvlášť. 


3. V případě negativního výsledku dostanou všechny osoby veškeré certifikáty k negativnímu PCR testu včetně vícejazyčných certifikátů k cestám do zahraničí.


V případě pozitivního výsledku budou všechny osoby z dané rodiny vyzvány pro provedení dalšího odběru. Cena za otestování každé osoby zvlášť je 600 Kč za osobu. Sleva bude pozitivním rodinám nabídnuta automaticky. Tato sleva není přenositelná na jiné osoby. 


Věnujte vyplňování formuláře patřičnou pozornost! V případě nesprávně uvedených údajů (mail, rodné číslo atd.) není možné odeslat výsledky. Po registraci obdržíte potvrzující e-mail. Pokud jste e-mail neobdrželi, zadali jste zřejmě špatnou e-mailovou adresu.


Buďte, prosím, ohleduplní, respektujte pokyny našeho personálu a dodržujte všechna preventivní opatření: bezpečný rozestup 2 metry, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem. Žádáme klienty, aby chodili na testování skutečně přesně v čase, který je jim přidělen a zaslán v potvrzovacím mailu. Odběrové centrum zvládá přesně odebírat takové množství lidí, které je objednáno, ale na daný čas. V případě, že přijde více klientů najednou v jeden čas, žádáme všechny, aby mezi sebou tvořili dvoumetrové rozestupy a dbaly pokynů zaměstnanců odběrového centra. Žádáme klienty, aby se nezdržovali naproti odběrovému centru přes silnici na chodníku před školou.


Velmi důkladně si rozmyslete termín pro závazné objednání tak jako byste si objednávali letenku. V době, kdy testujeme stovky klientů denně a snažíme se všem zajistit výsledky co nejdříve, nás velmi zatěžuje přepisovat špatně vypsané maily, provádět přesuny termínů atd. 


Kde se testuje?


Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. Upozorňujeme klienty, že do budovy společnosti ELISABETH PHARMACON je v době pandemie koronavirem veřejnosti vstup zakázán.


O jaký test jde?


Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí DNA vyšetření na koronaviry (PCR vyšetření). Tento DNA test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. O osobách nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je známo, že virus mohou vylučovat až týdny od nákazy. Vylučování virů SARS-CoV-2 v dýchacích cestách může být přerušované, tzn. jeden den negativní, další dva dny pozitivní, další den negativní atd. U rodinného testu se jedná o směsný vzorek a v případě pozitivity je třeba znovu odebrat a otestovat každého zvlášť.


Jak je test přesný?


DNA diagnostika je nejpřesnější technologie identifikace viru v klinickém materiálu. Pro testování využíváme soupravy, které naše laboratoře vyvinuly a prodávají do celého světa. Soupravy jsou CE certifikovány a patří k nejcitlivějším používaným metodikám v ČR. Ve vzorku jsme pomocí naší DNA technologie schopni zachytit řádově desítky virů. V případě pozitivity bývají ve vzorcích řádově tisíce až miliony virů.


Jaký výsledek dostanu a kdy?


V případě negativního výsledku vám bude zaslána laboratorní zpráva mailem. V laboratorní zprávě je uveden den odběru a pro tento den platí negativní výsledek. Negativní výsledky z dopoledních odběrů jsou zasílány ještě týž den ve večerních hodinách. Výsledky z odpoledních odběrů bývají zasílány druhý den do cca 13.30 hod. Laboratorní zpráva automaticky obsahuje také formulář vydaný Ministerstvem vnitra ČR: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY v česko-rusko-anglickém jazyce, dále rakouský formulář ANLAGE C platný od 15.10.2020 v německém jazyce a řeckou verzi formuláře pro Helénskou republiku v česko-anglickém jazyce.


Laboratorní zprávy si můžete vytisknout a použít např. u svého lékaře, zaměstnavatele nebo k doložení pro překročení hranic (vyplněný formulář s výsledkem je součástí zprávy).


V případě pozitivního výsledku bude rodina vyzvána k otestování každého zvlášť.


Kdo se může nechat testovat?


Testy jsou určeny pro samoplátce, tedy osoby, které si hradí test sami. V případě, že máte zájem otestovat děti a mladistvé mladší osmnácti let, je třeba, aby měli jako doprovod dospělého člověka. Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.


Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?


Konečná cena vyšetření jedné rodiny je 1628 Kč vč. DPH a zahrnuje provedení stěru (odběr vzorku), provedení testu (izolace RNA, reverzní transkripce, PCR) a zaslání výsledku včetně certifikátů mailem. Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou. Vzhledem k náročnosti organizace práce odběrového místa při samotném odběru by hotovostní platby a platby kartou jednak velice zdržovaly.


Kdo provádí odběr a jakým způsobem?


Stěry na koronavirus SARS-Cov-2 pro účely testování rodin se provádějí pouze z jazyku, nikoliv z nosohltanu. Za účelem provedení PCR testu je nutné, aby se testovaná osoba dostavila na odběrové místo. Ze stěrů není třeba mít obavy. Celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky a je proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas s přesností na minuty – tedy aby nechodili dříve ani později, aby nedocházelo ke kumulaci osob na odběrovém místě. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí vám volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.


Jak se mohu objednat?


V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje pro každého člena vaší rodiny - jako nepovinný údaj je možné vepsat i číslo cestovního dokladu (PASSPORT) – tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Před tím, než na test přijdete:


nesmíte nejméně hodinu před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.


Upozornění - stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem testování s manipulačním storno poplatkem 300,- Kč pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.


V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.


Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně.


Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky. 


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my Vám v nejbližším možném termínu odpovíme.


V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.


Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19  používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech.  Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz, která je obsluhována i o víkendech a svátcích. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19 a o víkendech s těmito emailovými adresami nikdo nepracuje.