ELISABETH PHARMACON

Projekt EU | OPPIK 2015-2020 | Inovace

Inovace potenciálu úspěšnosti ELISABETH PHARMACON (OPPIK - Inovace 2016 - 2018)

ELISABETH PHARMACON uspěla s projektem na realizaci produktové, marketingové, procesní a organizační inovace ve společnosti. Projekt je zaměřen na posílení procesního řízení ve výzkumu a vývoji, aplikace nových prodejních kanálů pro specifické služby.

Předmětem projektu je zavedení inovovaných metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systému integrující a automatizující procesy uvnitř naší společnosti s důrazem zejména na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby, jakožto nosných prvků společnosti. Organizační inovace, která je pro další růst společnosti nevyhnutelná, se zaměřuje zejména na maximální využití IT. Projekt navazuje na očekávaný příchod revidované normy ISO 9001.

Doba realizace: 1. 7. 2015 - 30. 6. 2018
Počet etap: 1 etapa
Celková výše projektu: 3.605.800,00 Kč
Přidělená dotace: 1.352.250,00 Kč

Webové stránky, tj. e-shop www.e-gene.cz vznikl za finanční podpory v rámci toho projektu a dosáhla tak k inovativnímu marketingu a hlednání nových prodejních kanálů pro své vlastní výroby, které jsou aplikovány v tomto prostředí.