Testování na COVID19 pro indikované s e-žádankou

Odběrové centrum COVID-19 – provádíme odběry i testování na COVID-19 – koronavirus SARS-CoV-2

Vážení klienti, objednávkový systém na této straně je určen pouze pro ty z vás, kteří od praktického lékaře, odborného lékaře nebo od Krajské hygienické stanice mají elektronickou žádanku pro DNA neboli PCR vyšetření na koronavirus SARS-CoV-2.

Od 5.10.2022 testujeme pojištěnce Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV) v našich laboratořích, pojištěnci ostatních pojišťoven jsou nadále testováni laboratořemi Synlab.

Žádáme vás, abyste si dříve než nám zavoláte, podrobně pročetli níže uvedené informace k testování – všechny odpovědi na vaše otázky najdete níže. Všichni odborní pracovníci laboratoří jsou plně vytíženi zpracováváním vašich vzorků a nemají možnost být online k dispozici na telefonu – děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění


1. Při objednávce se automaticky zkontroluje platnost vaší e-žádanky. V případě, že vám systém umožní se objednat, je vaše e-žádanka v pořádku. V případě, že žádanka nebyla vystavena nebo není platná, vám tuto skutečnost objednávkový systém ohlásí a neumožní vám se objednat. V tomto případě se musíte obrátit na svého lékaře a požádat ho o vystavení platné e-žádanky. Pokud se přihlásíte na termín určený pro samoplátce, bude vaše e-žádanka stažena automaticky ze systému a zneplatněna, nebude tedy žádána platba po vaší zdravotní pojišťovně, ale bude vyžadována platba kartou po vás. Zpětně provádět platby nelze.

2. Stornování objednávky ani přesuny termínů nejsou možné. Při objednávce si systém automaticky stáhne vaši e-žádanku ze systému e-žádanek a tento proces je nevratný. Před tím, než se objednáte, si prosím důkladně zkontrolujte, na jaký termín se objednáváte.

3. Před tím, než na test přijdete: nesmíte nejméně hodinu před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.

4. Buďte, prosím, ohleduplní, respektujte pokyny našeho personálu a dodržujte všechna preventivní opatření: bezpečný rozestup 2 metry, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem. Snažíme se vyhovět všem zájemcům o testovaní každý den. Žádáme klienty, aby chodili na testování skutečně přesně v čase, který je jim přidělen a zaslán v potvrzovacím mailu. Pokud je více klientů z jednoho pracoviště, žádáme vás, abyste nechodili všichni najednou, ale dodržovali jste přesně čas odběru. Odběrové centrum zvládá přesně odebírat takové množství lidí, které je objednáno, ale na daný čas. V případě, že přijde více klientů najednou v jeden čas, žádáme všechny, aby mezi sebou tvořili dvoumetrové rozestupy a dbaly pokynů zaměstnanců odběrového centra. Žádáme klienty, aby se nezdržovali naproti odběrovému centru přes silnici na chodníku před školou.

Kde se testuje?

Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. 


O jaký test jde?

Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí DNA vyšetření na koronaviry (PCR vyšetření). Tento DNA test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. DNA test nezjistí, zda člověk byl infekční např. před měsícem. O osobách nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je známo, že virus mohou vylučovat až týdny od nákazy. Vylučování virů SARS-CoV-2 v dýchacích cestách může být přerušované, tzn. jeden den negativní, další dva dny pozitivní, další den negativní atd. Při podezření na nákazu, kdy je DNA výsledek z prvního vyšetření negativní se doporučuje provést ještě jedno vyšetření za 48 hodin nebo později. Provádíme také testování protilátek IgG a IgM proti koronaviru SARS-CoV-2


Jak je test přesný?

Diagnostiku pro indikované, mimo ZPMV, provádějí laboratoře Synlab svými postupy. Pro indikované pojištěnce ZPMV je použita DNA diagnostika společnosti Elisabeth Pharmacon.


Jaký výsledek dostanu a kdy?

Analýzy pro indikované, mimo ZPMV, provádí a výsledky sdělují laboratoře Synlab. Pro indikováné pojištěnce ZPMV provádí a výsledky sdělují laboratoře Elisabeth Pharmacon.
Laboratoře Synlab sdělují výsledky do 72 hodin od odběru. Svozy materiálu jsou z odběrového centra zajišťovány v pracovní dny ve 12.00.

Více informací o testech získáte na https://www.synlab.cz/koronavirus nebo na telefonu  +420 800 100 073


Kdo se může nechat testovat?

Na této stránce níže je možné se objednat pouze s elektronickou žádankou, tzv. e-žádankou, kterou vám vystaví lékař. V případě, že jste samoplátce, můžete se objednat na našich stránkách ve formuláři určeném pro samoplátce.

Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.


Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?

Vzhledem k tomu, že se jedná o testy indikované lékařem, jsou hrazeny vaší zdravotní pojišťovnou. 


Kdo provádí odběr a jakým způsobem?

Stěry na koronavirus SARS-Cov-2 provádí výhradně zdravotnický personál Laboratoří ELISABETH PHARMACON. Stěry si neprovádějí klienti sami. Za účelem provedení PCR testu je nutné, aby se testovaná osoba dostavila na odběrové místo. Ze stěrů není třeba mít obavy. Stěry jsou prováděny jednorázovými odběrovými tampony z nosu a hltanu takovým způsobem, že celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zdravotničtí pracovníci oblečeni v ochranných oblecích s maskami a respirátory. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky a je proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas s přesností na minuty – tedy aby nechodili dříve ani později, aby nedocházelo ke kumulaci osob na odběrovém místě. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí vám volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.


Jak se mohu objednat?

V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“.

Dále pokud jste občan České republiky, klikněte na tlačítko "Mám ČESKÉ OBČANSTVÍ" a vyplňte buď vaše rodné číslo bez lomítka a dejte "ověřit žádanku" nebo pokud znáte číslo vaší žádanky zadejte pouze toto a dejte "ověřit žádanku". Náš rezervační systém je přímo napojen na ověřování žádanek v registru Ústředního zdravotnického informačního systému - ÚZIS. Pokud je vaše žádanka platná, objeví se vám rámeček pro zadání emailové adresy včetně jejího ověření, telefonního čísla, pohlaví a znovu výběr vaší zdravotní pojišťovny. Po vyplnění těchto údajů kliknete na tlačítko "Objednat". Po objednání se objeví zelené informační okno s přiděleným datem a časem pro vyšetření. Zároveň obdržíte potvrzení s těmito údaji na uvedenou emailovou adresu. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.V případě dotazů nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my vám v nejbližším možném termínu odpovíme. V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.


Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19 používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech.  Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19.