Testování na COVID19 pro indikované s e-žádankou

Provádíme testování indikovaných pacientů s žádankou od lékaře pouze pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Vážení klienti, objednávkový systém na této straně je určen pouze pro ty z vás, kteří od praktického lékaře nebo odborného lékaře mají elektronickou žádanku pro DNA neboli PCR vyšetření na koronavirus SARS-CoV-2 a zároveň jsou pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (211).


Pojištěncům této pojišťovny zajišťujeme následující benefity:


- Expresní zpracování vzorků odebraných v ranních hodinách (do 4 hodin od odběru)

- Kromě analýzy na koronavirus je každý vzorek zdarma testován také na chřipkové a RS viry

- Šetrný odběr vzorku tak jak to znáte z našeho pracoviště z minulosti

- Vysoká citlivost a spolehlivost analýzy

- Celý proces zpracování vzorku je akreditován Českým institutem pro akreditaci ČIA


Žádáme vás, abyste si dříve, než nám zatelefonujete, podrobně pročetli níže uvedené informace k testování – všechny odpovědi na vaše otázky najdete níže.


Důležité upozornění

  • Při objednávce se automaticky zkontroluje platnost vaší e-žádanky. V případě, že vám systém umožní se objednat, je vaše e-žádanka v pořádku. V případě, že žádanka nebyla vystavena nebo není platná, vám tuto skutečnost objednávkový systém ohlásí a neumožní vám se objednat. V tomto případě se musíte obrátit na svého lékaře a požádat ho o vystavení platné e-žádanky. Pokud se přihlásíte na termín určený pro samoplátce, bude vaše e-žádanka stažena automaticky ze systému a zneplatněna, nebude tedy žádána platba po vaší zdravotní pojišťovně, ale bude vyžadována platba kartou po vás. Zpětně provádět platby nelze.
  • Stornování objednávky ani přesuny termínů nejsou možné. Při objednávce si systém automaticky stáhne vaši e-žádanku ze systému e-žádanek a tento proces je nevratný. Před tím, než se objednáte, si prosím důkladně zkontrolujte, na jaký termín se objednáváte a zda jste pojištěncem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (211). 
  • Před tím, než na test přijdete: nesmíte nejméně hodinu před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.
  • Buďte, prosím, ohleduplní, respektujte pokyny našeho personálu a dodržujte všechna preventivní opatření. Žádáme klienty, aby chodili na testování skutečně přesně v čase, který je jim přidělen a zaslán v potvrzovacím mailu.

  

Kde se testuje?

 

Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum. Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice.

 

O jaký test jde?

Jedná se o DNA vyšetření na sedm patogenů, které způsobují závažná virová onemocnění dýchacích cest – koronavirus SARS-CoV-2, všechny pro člověka patogenní chřipkové viry typu A (H1N1, H3N2, H5N1), chřipkový virus typu B, RS virus typu A a RS virus typu B (respirační syncytiální virus). Nová technologie zpracování vzorků nám umožňuje analyzovat přítomnost celkem sedmi různých typů a podtypů virů v jedné analýze. Výsledkem analýzy je zpráva, která obsahuje informaci, zda odebraný vzorek obsahuje SARS-CoV-2, chřipkový virus nebo RS virus. Provádíme také testování protilátek IgG a IgM proti koronaviru SARS-CoV-2.

 

Jak je test přesný?

DNA diagnostika je nejpřesnější technologie identifikace viru v klinickém materiálu. Pro testování využíváme soupravu, kterou naše laboratoře vyvinuly a prodávají do celého světa. Soupravy jsou CE certifikovány a patří k nejcitlivějším používaným metodikám v ČR. Ve vzorku jsme pomocí naší DNA technologie schopni zachytit řádově desítky virů. V případě pozitivity bývají ve vzorcích řádově tisíce až miliony virů.

 

Jaký výsledek dostanu a kdy?

 

Výsledky dopoledních odběrů zasíláme expresně do 240 minut (4 hodin) od odběru. Výsledky odpoledních odběrů zasíláme do 13:00 hodin následujícího dne. V laboratorní zprávě je uveden den odběru a pro tento den platí výsledek.

 

Kdo se může nechat testovat?

Na této stránce níže je možné se objednat pouze s elektronickou žádankou, tzv. e-žádankou, kterou vám vystaví lékař a pouze pokud jste pojištěncem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (211). V případě, že jste samoplátce nebo pojištěnec jiné zdravotní pojišťovny, můžete se objednat na našich stránkách ve formuláři určeném pro samoplátce.

Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.

 

 

Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?

Vzhledem k tomu, že se jedná o testy indikované lékařem, jsou hrazeny vaší zdravotní pojišťovnou, tedy Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR (211).

 

 

Kdo provádí odběr a jakým způsobem?

 

Stěry provádí proškolený zdravotnický personál Laboratorního diagnostického centra ELISABETH PHARMACON. Stěry si neprovádějí klienti sami. Ze stěrů není třeba mít obavy. Stěry jsou prováděny jednorázovými odběrovými tampony z nosu a hltanu takovým způsobem, že celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zdravotničtí pracovníci oblečeni v ochranných oblecích se štítem a respirátorem. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky a je proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí vám volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.

 

 

Jak se mohu objednat?

 

V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“.

 

Dále pokud jste občan České republiky, klikněte na tlačítko "Mám ČESKÉ OBČANSTVÍ" a vyplňte buď vaše rodné číslo bez lomítka a dejte "ověřit žádanku" nebo pokud znáte číslo vaší žádanky zadejte pouze toto a dejte "ověřit žádanku". Náš rezervační systém je přímo napojen na ověřování žádanek v registru Ústředního zdravotnického informačního systému - ÚZIS. Pokud je vaše žádanka platná, objeví se vám rámeček pro zadání emailové adresy včetně jejího ověření, telefonního čísla, pohlaví a znovu výběr vaší zdravotní pojišťovny. Po vyplnění těchto údajů kliknete na tlačítko "Objednat". Po objednání se objeví zelené informační okno s přiděleným datem a časem pro vyšetření. Zároveň obdržíte potvrzení s těmito údaji na uvedenou emailovou adresu. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Náš personál je připraven odebrat vám vzorek v době, na kterou jste objednáni, v jinou dobu není přítomen v odběrovém centru.

V případě dotazů nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my vám v nejbližším možném termínu odpovíme. V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.

 

Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19 používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech.  Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19.