Testování protilátek IgG COVID-19

V případě pozitivity je výsledek hladiny protilátek IgG uveden v jednotkách BAU/ml, které jsou standardizovány vůči mezinárodnímu standardu WHO 20/136 a jejichž hodnota je porovnatelná mezi výrobci diagnostik, kteří tuto standardizaci provedli.


O jaký test jde a jak je test přesný?


Tento test je určen pro použití jako pomůcka k určení, zda byli klienti vystaveni tomuto viru a byli jím infikováni a zda došlo k vyvolání imunitní reakce vytvořením specifických protilátek třídy IgG proti viru SARS-CoV-2. Protilátky třídy IgG vznikají později než protilátky třídy IgM, ale jejich hladina se udržuje déle.


Test detekuje také vznik protilátek po kterémkoliv v současné době dostupném očkování proti koronaviru SARS-CoV-2. Ideální načasování odběru je nejdříve tři týdny po očkování nebo později.


Senzitivita metody detekce protilátek IgG je 96,6% od šestnáctého dne po začátku infekce. Specifita metody je 99,9%.

 

Kde se provádí odběr?


Provádíme odběry pouze dospělých osob. Odběry dětí neprovádíme. Krev odebranou dítěti dětským lékařem lze přinést na analýzu do sídla naší laboratoře - viz níže. Testování probíhá pouze pro předem objednané dospělé osoby v předem určený čas Diagnostickém laboratorním centru ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice.


Jak se připravit na odběr?


Odběry krve provádíme pouze dospělým osobám. V den odběru nejezte žádná tučná jídla (zákusky, smetana, salámy, tučné maso, smažené pokrmy). Přibližně tři hodiny před odběrem nejezte nebo jezte pouze lehké netučné pokrmy, zeleninu a ovoce. Před odběrem doporučujeme pít neslazené tekutiny. Provádí se odběr žilní krve z paže.


Jak postupovat, pokud chci přinést již odebranou krev?


V případě dětí nebo v případě, že chcete, aby vám krev odebral váš lékař, postupujte následovně: S vaším lékařem domluvte odběr krve v termínu, kdy provádíme odběry, a objednejte se na termín v době, kdy provádíme odběry na protilátky. Na recepci pak nahlaste jméno a předejte zkumavku s krví. Vašeho lékaře prosím instruujte tak, že je třeba odebrat minimálně 2 ml krve (nebo více) pro získání séra (zkumavky s aktivátorem srážení) nebo plasmy (zkumavky s heparinem). S odebranou krví netřepejte a doneste ji do našeho centra do šesti hodin od odběru. V případě potřeby je možné odebranou krev skladovat do druhého dne v lednici při čtyřech stupních Celsia. Cena analýzy přinesené odebrané krve je 790 Kč vč. DPH.


Pro koho je test určen?


Test je vhodný provést před očkováním. Test má za úkol zjistit, zda klient prodělal infekci virem SARS-CoV-2 a zda se mu vytvořily protilátky. Test je určen pro všechny, co potřebují vědět, zda byli před sedmi až šestnácti dny nebo dříve nakaženi virem SARS-CoV-2 a vytvořily se protilátky. V případě, že člověk prodělal nákazu virem SARS-CoV-2, zanechává tato nákaza více než šest měsíců imunitní ochranu před další nákazou. Přítomnost protilátek je jedním z ukazatelů, že k nákaze v minulosti došlo.


Test je určen také pro osoby očkované proti viru SARS-CoV-2, které chtějí ověřit tvorbu protilátek proti viru SARS-CoV-2. Protilátky lze zjišťovat nejdříve za 14 dní po očkování, nejvíce protilátek se tvoří za 7 – 14 dnů po druhé očkovací dávce.

Test je vhodný pro

  • klienty, kteří se rozhodují, zda se mají očkovat proti koronaviru SARS-CoV-2
  • klienty, kterým končí karanténa
  • klienty, kteří měli před více než týdnem nějaké příznaky a chtějí si ověřit, zda neprodělali COVID-19
  • klienty, kteří měli COVID-19, úspěšně se uzdravili a chtějí si otestovat hladinu protilátek v krvi
  • klienty, kteří prodělali očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 a chtějí si ověřit tvorbu protilátek

Jaký výsledek dostanu a kdy?


Výsledky vyšetření zasíláme formou laboratorní zprávy do 72 hodin mailem. Laboratorní zpráva obsahuje nejen informaci, zda je výsledek pozitivní nebo negativní zvlášť pro protilátky IgM a zvlášť pro protilátky IgG, ale obsahuje také informaci o relativním množství protilátek, které lze například po několika týdnech nebo měsících srovnávat. V případě pozitivity je výsledek hladiny protilátek IgG  uveden také v jednotkách BAU/ml, (BAU = binding antibody units, jednotky navázaných protilátek), které jsou standardizovány vůči mezinárodnímu standardu WHO 20/136 a jejichž hodnota je porovnatelná mezi výrobci diagnostik, kteří tuto standardizaci provedli. Lze tedy s odstupem po několika týdnech nebo měsících stejný test provést znovu a porovnat relativní množství protilátek.


Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?


Test je určen pro samoplátce, zdravotní pojišťovny jej nehradí. Konečná cena jednoho vyšetření na protilátky IgG a IgM z krve je 790 Kč vč. DPH a zahrnuje odběr vzorku krve, provedení testu (analýza zvlášť IgM a zvlášť IgG) a zaslání výsledku formou laboratorní zprávy mailem. Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou.


Jak se mohu objednat?


V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje - tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru.


Důležité upozornění:


Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem odběru s manipulačním storno poplatkem 300,- Kč/osoba pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.


V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.


Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně. Děkujeme za pochopení.


Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky. 


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my vám v nejbližším možném termínu odpovíme.


V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.