Testování protilátek IgG COVID-19

V případě pozitivity je výsledek hladiny protilátek IgG uveden v jednotkách BAU/ml, které jsou standardizovány vůči mezinárodnímu standardu WHO 20/136 a jejichž hodnota je porovnatelná mezi výrobci diagnostik, kteří tuto standardizaci provedli.


O jaký test jde a jak je test přesný?


Tento test je určen pro použití jako pomůcka k určení, zda byli klienti vystaveni tomuto viru a byli jím infikováni a zda došlo k vyvolání imunitní reakce vytvořením specifických protilátek třídy IgG proti viru SARS-CoV-2. Protilátky třídy IgG vznikají později než protilátky třídy IgM, ale jejich hladina se udržuje déle.


Test detekuje také vznik protilátek po kterémkoliv v současné době dostupném očkování proti koronaviru SARS-CoV-2. Ideální načasování odběru je nejdříve tři týdny po očkování nebo později.


Senzitivita metody detekce protilátek IgG je 96,6% od šestnáctého dne po začátku infekce. Specifita metody je 99,9%.


Kde se provádí odběr?


Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Provádíme odběry pouze dospělých osob. Odběry dětí neprovádíme. Krev odebranou dítěti dětským lékařem lze přinést na analýzu do našeho odběrového centra - viz níže. Testování probíhá pouze pro předem objednané dospělé osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. Upozorňujeme klienty, že do budovy společnosti ELISABETH PHARMACON je v době pandemie koronavirem veřejnosti vstup zakázán. Buňka odběrového centra má výkonnou vzduchotechniku, která zamezuje kontaminaci vzduchu tak, že mezi jednotlivými klienty vymění veškerý vzduch v odběrovém boxu. Klienti si při odběru nechávají nasazenou roušku nebo respirátor.


Jak se připravit na odběr?


Odběry krve provádíme pouze dospělým osobám
. V den odběru nejezte žádná tučná jídla (zákusky, smetana, salámy, tučné maso, smažené pokrmy). Přibližně tři hodiny před odběrem nejezte nebo jezte pouze lehké netučné pokrmy, zeleninu a ovoce. Před odběrem doporučujeme pít neslazené tekutiny. U okénka ve dvoře nahlásíte jméno a zdravotní sestra vás vyzve, abyste vešli do odběrového boxu a sundali si vrchní část oděvu. Provádí se odběr žilní krve z paže.


Jak postupovat, pokud chci přinést již odebranou krev?


V případě dětí nebo v případě, že chcete, aby vám krev odebral váš lékař, postupujte následovně: S vaším lékařem domluvte odběr krve v termínu, kdy provádíme odběry, a objednejte se na termín v době, kdy provádíme odběry na protilátky. U okénka pak nahlaste jméno a předejte zkumavku s krví. Vašeho lékaře prosím instruujte tak, že je třeba odebrat minimálně 2 ml krve (nebo více) pro získání séra (zkumavky s aktivátorem srážení) nebo plasmy (zkumavky s heparinem). S odebranou krví netřepejte a doneste ji do našeho centra do šesti hodin od odběru. V případě potřeby je možné odebranou krev skladovat do druhého dne v lednici při čtyřech stupních Celsia. Cena analýzy přinesené odebrané krve je 790 Kč vč. DPH.


Pro koho je test určen?


Test je vhodný provést před očkováním
. Test má za úkol zjistit, zda klient prodělal infekci virem SARS-CoV-2 a zda se mu vytvořily protilátky. Test je určen pro všechny, co potřebují vědět, zda byli před šestnácti dny nebo později nakaženi virem SARS-CoV-2 a vytvořily se protilátky. V případě, že člověk prodělal nákazu virem SARS-CoV-2, zanechává tato nákaza více než šest měsíců imunitní ochranu před další nákazou. Přítomnost protilátek je jedním z ukazatelů, že k nákaze v minulosti došlo.


Test je určen také pro osoby očkované proti viru SARS-CoV-2, které chtějí ověřit tvorbu protilátek proti viru SARS-CoV-2. Protilátky lze zjišťovat nejdříve za 16 dní po očkování, nejvíce protilátek se tvoří za 7 – 14 dnů po druhé očkovací dávce.

Test je vhodný pro

  • klienty, kteří se rozhodují, zda se mají očkovat proti koronaviru SARS-CoV-2
  • klienty, kteří měli COVID-19, úspěšně se uzdravili a chtějí si otestovat hladinu protilátek v krvi
  • klienty, kteří prodělali očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 a chtějí si ověřit tvorbu protilátek


Jaký výsledek dostanu a kdy?


Výsledky vyšetření zasíláme formou laboratorní zprávy do 72 hodin mailem
. Laboratorní zpráva obsahuje informaci o relativním množství protilátek, které lze například po několika týdnech nebo měsících srovnávat. V případě pozitivity je výsledek hladiny protilátek IgG uveden v jednotkách BAU/ml, (BAU = binding antibody units, jednotky navázaných protilátek), které jsou standardizovány vůči mezinárodnímu standardu WHO 20/136 a jejichž hodnota je porovnatelná mezi výrobci diagnostik, kteří tuto standardizaci provedli. Lze tedy s odstupem po několika týdnech nebo měsících stejný test provést znovu a porovnat relativní množství protilátek.


Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?


Test je určen pro samoplátce, zdravotní pojišťovny jej nehradí. Konečná cena jednoho vyšetření na protilátky IgG z krve je 420 Kč vč. DPH a zahrnuje odběr vzorku krve, provedení testu a zaslání výsledku formou laboratorní zprávy mailem. Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou.


Jak se mohu objednat?


V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje - tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru.


Důležité upozornění:


Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem odběru s manipulačním storno poplatkem 300,- Kč/osoba pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.


V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.


Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně. Děkujeme za pochopení.


Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky.


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my vám v nejbližším možném termínu odpovíme.


V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19 používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech. Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz, která je obsluhována i o víkendech a svátcích. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19 a o víkendech s těmito emailovými adresami nikdo nepracuje.