Testování protilátek IgM COVID-19

O jaký test jde a jak je test přesný?


Tento test je určen pro použití jako pomůcka k určení, zda byli klienti vystaveni tomuto viru a byli jím infikováni a zda došlo k vyvolání imunitní reakce vytvořením specifických protilátek IgM proti viru SARS-CoV-2. Protilátky IgM jsou detekovány převážně po sedmém dnu, kdy postupně narůstá jejich hladina, která se začíná snižovat 3 týdny po nástupu příznaků. Protilátky třídy IgG vznikají později než protilátky třídy IgM, ale jejich hladina se udržuje déle.


8 – 15 dnů od nákazy dává test pozitivní výsledek u více než 90% vzorků. Po šestnácti dnech od nákazy dává test pozitivní výsledek u více než 99% vzorků (senzitivita je vyšší než 99%). Výsledkem testu je pouze informace, zda je vzorek pozitivní nebo negativní. Specifita metody je 99,4%.


Kde se provádí odběr?


Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Provádíme odběry pouze dospělých osob. Odběry dětí neprovádíme. Krev odebranou dítěti dětským lékařem lze přinést na analýzu do našeho odběrového centra - viz níže. Testování probíhá pouze pro předem objednané dospělé osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. Upozorňujeme klienty, že do budovy společnosti ELISABETH PHARMACON je v době pandemie koronavirem veřejnosti vstup zakázán. Buňka odběrového centra má výkonnou vzduchotechniku, která zamezuje kontaminaci vzduchu tak, že mezi jednotlivými klienty vymění veškerý vzduch v odběrovém boxu. Klienti si při odběru nechávají nasazenou roušku nebo respirátor.


Jak se připravit na odběr?


Odběry krve provádíme pouze dospělým osobám. V den odběru nejezte žádná tučná jídla (zákusky, smetana, salámy, tučné maso, smažené pokrmy). Přibližně tři hodiny před odběrem nejezte nebo jezte pouze lehké netučné pokrmy, zeleninu a ovoce. Před odběrem doporučujeme pít neslazené tekutiny. U okénka ve dvoře nahlásíte jméno a zdravotní sestra vás vyzve, abyste vešli do odběrového boxu a sundali si vrchní část oděvu. Provádí se odběr žilní krve z paže.


Jak postupovat, pokud chci přinést již odebranou krev?


V případě dětí nebo v případě, že chcete, aby vám krev odebral váš lékař, postupujte následovně: S vaším lékařem domluvte odběr krve v termínu, kdy provádíme odběry, a objednejte se na termín v době, kdy provádíme odběry na protilátky. U okénka pak nahlaste jméno a předejte zkumavku s krví. Vašeho lékaře prosím instruujte tak, že je třeba odebrat minimálně 2 ml krve (nebo více) pro získání séra (zkumavky s aktivátorem srážení) nebo plasmy (zkumavky s heparinem). S odebranou krví netřepejte a doneste ji do našeho centra do šesti hodin od odběru. V případě potřeby je možné odebranou krev skladovat do druhého dne v lednici při čtyřech stupních Celsia. Cena analýzy přinesené odebrané krve je 790 Kč vč. DPH.


Pro koho je test určen?


Test má za úkol zjistit, zda klient prodělal infekci virem SARS-CoV-2 a zda se mu vytvořily protilátky. Test je určen pro všechny, co potřebují vědět, zda byli v nedávné době (před sedmi až šestnácti dny nebo dříve) nakaženi virem SARS-CoV-2 a vytvořily se protilátky. V případě, že člověk prodělal nákazu virem SARS-CoV-2, hladina protilátek IgM začíná klesat po jednom měsíci od nákazy. Přítomnost protilátek je jedním z ukazatelů, že k nákaze v minulosti došlo.


Test je vhodný pro

  • klienty, kterým končí karanténa
  • klienty, kteří měli před více než týdnem nějaké příznaky a chtějí si ověřit, zda neprodělali COVID-19


Jaký výsledek dostanu a kdy?


Výsledky vyšetření zasíláme formou laboratorní zprávy do 72 hodin mailem. Laboratorní zpráva obsahuje informaci, zda je výsledek pozitivní nebo negativní pro protilátky IgM.


Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?


Test je určen pro samoplátce, zdravotní pojišťovny jej nehradí. Konečná cena jednoho vyšetření na protilátky IgM z krve je 420 Kč vč. DPH a zahrnuje odběr vzorku krve, provedení testu a zaslání výsledku formou laboratorní zprávy mailem. Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou.


Jak se mohu objednat?


V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje - tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru.


Důležité upozornění:


Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem odběru s manipulačním storno poplatkem 300,- Kč/osoba pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.


V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.


Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně. Děkujeme za pochopení.


Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky.


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my vám v nejbližším možném termínu odpovíme.


V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19 používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech. Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz, která je obsluhována i o víkendech a svátcích. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19 a o víkendech s těmito emailovými adresami nikdo nepracuje.