Odběrové centrum COVID-19 – provádíme antigenní testy na COVID-19 – koronavirus SARS-CoV-2

Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr vzorku na antigenní test přesně v termínu (v desetiminutovém oknu – viz termíny níže). Testy nevyhodnocují zdravotníci, ale vyhodnocuje je odborný laboratorní personál, který má na antigenní test přesně vyhrazen čas v laboratoři, v případě, že dojdete po termínu, negarantujeme výsledek do 40 minut a test bude vyhodnocen až v následujícím termínu.


Žádáme vás také o to, abyste si podrobně pročetli níže uvedené informace k testování – všechny odpovědi na vaše otázky najdete níže. Všichni odborní pracovníci laboratoří jsou plně vytíženi zpracováváním vašich vzorků a nemají možnost být online k dispozici na telefonu – děkujeme za pochopení.


Velmi důležitá upozornění – čtěte pozorně:


1. Antigenní testy provádíme za úhradu pouze pro samoplátce. Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojišťovny nám tuto službu pro vás nehradí. Pro účely testu se provádí stěr z krku a z přední části nosu, nikoliv hluboko z nosu (z nosohltanu stěr neprovádíme). Odběr z nosu pouze zašimrá. Pro testování používáme přesné CE certifikované testy od renomované kalifornské společnosti, které jsme v našem centru v minulých týdnech ověřili a porovnali s výsledky PCR testů. 


2. Věnujte vyplňování formuláře patřičnou pozornost! V případě nesprávně uvedených údajů (mail, rodné číslo atd.) není možné odeslat výsledky. Po registraci obdržíte potvrzující e-mail. Pokud jste e-mail neobdrželi, zadali jste zřejmě špatnou e-mailovou adresu.


3. Buďte, prosím, ohleduplní, respektujte pokyny našeho personálu a dodržujte všechna preventivní opatření: bezpečný rozestup 2 metry, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem. Žádáme klienty, aby chodili na testování skutečně přesně v čase, který je jim přidělen a zaslán v potvrzovacím mailu. Pokud je více klientů z jednoho pracoviště, žádáme vás, abyste nechodili všichni najednou, ale dodržovali jste přesně čas odběru. Odběrové centrum zvládá přesně odebírat takové množství lidí, které je objednáno, ale na daný čas. V případě, že přijde více klientů najednou v jeden čas, žádáme všechny, aby mezi sebou tvořili dvoumetrové rozestupy a dbali pokynů zaměstnanců odběrového centra. Žádáme klienty, aby se nezdržovali naproti odběrovému centru přes silnici na chodníku před školou.


4. Velmi důkladně si rozmyslete termín pro závazné objednání tak jako byste si objednávali letenku. V době, kdy testujeme stovky klientů denně a snažíme se všem zajistit výsledky co nejdříve, nás velmi zatěžuje přepisovat špatně vypsané adresy, provádět přesuny termínů atd. 


Kde se testuje?


Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. Upozorňujeme klienty, že do budovy společnosti ELISABETH PHARMACON je v době pandemie koronavirem veřejnosti vstup zakázán.

Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr vzorku na antigenní test přesně v termínu (v desetiminutovém oknu – viz termíny níže). Testy nevyhodnocují zdravotníci, ale vyhodnocuje je odborný laboratorní personál, který má na antigenní test přesně vyhrazen čas v laboratoři, v případě, že dojdete po termínu, negarantujeme výsledek do 40 minut a test bude vyhodnocen až v následujícím termínu.


O jaký test jde?

Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí rychlý antigenní test na koronaviry. Tento antigenní test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. Jedná se o ověřený CE certifikovaný test, jehož přesnost jsme v našich laboratořích ověřili. Antigenní test nabízíme především za účelem získání potvrzení pro cestování atd. v případech, kdy stačí provedení antigenního testu.

Provádíme také přesnější testování metodou PCR (DNA test) a odebíráme krve na testy protilátek IgG a IgM proti koronaviru SARS-CoV-2.


Jak je test přesný?


Pomocí antigenního testu jsme schopni zachytit přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 u osob, u kterých se množství viru pohybuje pod 32 cyklů PCR. DNA (PCR) diagnostika je nejpřesnější technologie identifikace viru v klinickém materiálu a pro diagnostické účely nabízíme přesnější DNA testy. 


Jaký výsledek dostanu a kdy?


Výsledky sdělujeme do 40 minut od provedení odběru formou zaslání zprávy mailem.


Tato laboratorní zpráva automaticky obsahuje také formulář vydaný Ministerstvem zdravotnictví ČR: POTVRZENÍ O VÝSLEDKU ANTIGENNÍHO TESTU NA PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY v česko-anglickém jazyce.


Laboratorní zprávy si můžete vytisknout a použít např. u svého lékaře, zaměstnavatele nebo k doložení pro překročení hranic (vyplněný formulář s výsledkem je součástí zprávy).


Kdo se může nechat testovat?


Testy jsou určeny pro samoplátce, tedy osoby, které si hradí test sami. V případě, že máte zájem otestovat děti a mladistvé mladší osmnácti let, je třeba, aby měli jako doprovod dospělého člověka.


Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.


Pro firmy, které potřebují testovat více než 20 zaměstnanců nabízíme speciální termíny odběrů. Prosím kontaktujte nás v tomto případě na níže uvedeném telefonu nebo mailem.


Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?


Konečná cena jednoho antigenního testu je 201 Kč vč. DPH a zahrnuje provedení stěru (odběr vzorku), provedení testu a zaslání výsledku včetně certifikátů mailem. Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou. Vzhledem k náročnosti organizace práce odběrového místa při samotném odběru by hotovostní platby a platby kartou jednak velice zdržovaly.


Kdo provádí odběr a jakým způsobem?


Stěry na koronavirus SARS-Cov-2 provádí výhradně zdravotnický personál Laboratoří ELISABETH PHARMACON. Stěry si neprovádějí klienti sami. Za účelem provedení antigenního testu je nutné, aby se testovaná osoba dostavila na odběrové místo. Ze stěrů není třeba mít obavy. Stěry jsou prováděny jednorázovými odběrovými tampony z nosu a hltanu takovým způsobem, že celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zdravotničtí pracovníci oblečeni v ochranných oblecích s maskami a respirátory. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky a je proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas s přesností na minuty – tedy aby nechodili dříve ani později, aby nedocházelo ke kumulaci osob na odběrovém místě. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí vám volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.


Jak se mohu objednat?


V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje, jako nepovinný údaj je možné vepsat i číslo cestovního dokladu (PASSPORT) – tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Před tím, než na test přijdete:


nesmíte nejméně hodinu před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.


Upozornění - stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem testování s manipulačním storno poplatkem 100,- Kč/osoba pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.


V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.


Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně.


Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky. 


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my Vám v nejbližším možném termínu odpovíme.


V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.


Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19  používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech.  Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19.