Testování na COVID19

Testování na COVID19 – koronavirus SARS-CoV-2

Žádáme vás, abyste si podrobně pročetli níže uvedené informace k testování – všechny odpovědi na Vaše otázky najdete níže. Všichni pracovníci laboratoří jsou plně vytíženi zpracováváním vzorků a výrobou souprav a nemají možnost být online k dispozici na telefonu – děkujeme za pochopení.

Kde se testuje?

Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas ve dvoře před budovou společnosti Elisabeth Pharmacon na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. Upozorňujeme klienty, že do budovy společnosti Elisabeth Pharmacon je v době pandemie koronavirem veřejnosti vstup zakázán.

Má společnost Elisabeth Pharmacon povoleno testovat koronaviry?

Ano, Laboratoře Elisabeth Pharmacon jsou oficiálně schváleny Státním zdravotním ústavem (SZU) a jsou na seznamu laboratoří, které smějí testovat koronaviry:

http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratore

Zároveň mají laboratoře Elisabeth Pharmacon povolení Krajské hygienické stanice k provozování odběrového místa. Výsledky testování na koronaviry tak samozřejmě podléhají hlášení výsledků ÚZIS a krajské hygienické stanici.

O jaký test jde?

Laboratoře ELISABETH PHARMACON provádějí pouze DNA vyšetření na koronaviry (PCR vyšetření). Tento DNA test zjistí, zda v době odběru člověk vylučuje viry z oblasti dýchacích cest. DNA test nezjistí, zda člověk byl infekční např. před měsícem. O osobách nakažených koronavirem SARS-CoV-2 je známo, že virus mohou vylučovat až týdny od nákazy. Vylučování virů v dýchacích cestách může být přerušované, tzn. jeden den negativní, další dva dny pozitivní, další den negativní atd. Při podezření na nákazu, kdy je DNA výsledek z prvního vyšetření negativní se doporučuje provést ještě jedno vyšetření za 48 hodin nebo později. Neprovádíme testování protilátek. Rychlé testy z krve ani nedodáváme.

Jak je test přesný?

DNA diagnostika je nejpřesnější technologie identifikace viru v klinickém materiálu. Pro testování využíváme soupravu, kterou naše laboratoře vyvinuly a prodávají do celého světa. Soupravy jsou CE certifikovány a patří k nejcitlivějším používaným metodikám v ČR. Ve vzorku jsme schopni zachytit řádově desítky virů. V případě pozitivity bývají ve vzorcích řádově tisíce až miliony virů.

Jaký výsledek dostanu a kdy?

V případě negativního výsledku Vám bude zaslána laboratorní zpráva mailem. V laboratorní zprávě je uveden den odběru a pro tento den platí negativní výsledek. Negativní výsledky z dopoledních odběrů jsou zasílány zpravidla ještě týž den ve večerních hodinách. Výsledky z odpoledních odběrů bývají zasílány druhý den do cca 13.30 hod. Pozitivní výsledek je sdělován příslušnou krajskou hygienickou stanicí, teprve pak může být zaslán výsledek z naší laboratoře. Výsledky sdělujeme do 24 hodin. Tato laboratorní zpráva automaticky obsahuje také formulář vydaný Ministerstvem vnitra ČR: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY. Výsledky jsou ve formuláři uvedeny zároveň česky, anglicky a rusky.

Pozitivní výsledky Vám sdělí lékař krajské hygienické stanice telefonicky a domluví se s Vámi na dalším postupu. Poté dostanete výsledek také mailem. Laboratorní zprávy si můžete vytisknout a použít např. u svého lékaře, zaměstnavatele nebo k doložení pro překročení hranic (vyplněný formulář s výsledkem je součástí zprávy). 

Kdo se může nechat testovat?

Testy jsou určeny pro samoplátce, tedy osoby, které si hradí test sami. V případě, že máte zájem otestovat děti a mladistvé mladší osmnácti let, je třeba, aby měli jako doprovod dospělého člověka

Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?

Cena jednoho DNA vyšetření ze stěru z nosohltanu je 1674 Kč vč. DPH a zahrnuje provedení testu (izolace RNA, reverzní transkripce, PCR) a zaslání výsledku mailem. Cena za odběr vzorku v odběrovém centru je 76 Kč dle bodového hodnocení z aktuálního Seznamu zdravotních výkonů vydaného VZP. Celková cena za odběr a provedení testu je 1750 Kč vč. DPH. Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou. Vzhledem k náročnosti organizace práce odběrového místa při samotném odběru by hotovostní platby a platby kartou jednak velice zdržovaly, jednak by hrozilo nebezpečí kontaminace terminálu atd.

V současné době neprovádíme testy indikované lékařem hrazené zdravotní pojišťovnou.

Kdo provádí odběr a jakým způsobem?

Stěry provádí výhradně zdravotnický personál Laboratoří Elisabeth Pharmacon. Stěry si neprovádějí klienti sami. Za účelem provedení testu je nutné, aby se testovaná osoba dostavila na odběrové místo. Ze stěrů není třeba mít obavy. Stěry jsou prováděny jednorázovými odběrovými tampony z nosu a hltanu takovým způsobem, že celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zdravotničtí pracovníci oblečeni v ochranných oblecích s maskami a respirátory. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky, doplněno rodné číslo a proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas s přesností na minuty – tedy aby nechodili dříve ani později, aby nedocházelo ke kumulaci osob na odběrovém místě. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí každé testované osobě volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.

Jak se mohu objednat?

V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje, nově jako nepovinný údaj je možné vepsat i číslo cestovního dokladu (PASSPORT) – tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu Elisabeth Pharmacon, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Před tím, než na test přijdete:

nesmíte nejméně půl hodiny před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.


Upozornění - stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem testování s manipulačním storno poplatkem 300,- Kč pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.

V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.

Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování.

Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky. 


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my Vám v nejbližším možném termínu odpovíme.

V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.

O víkendech a státních svátcích   n e p o u ž í v e j t e  pro komunikaci prosím telefonní číslo: 542 213 851 a emailové adresy info@elisabeth.cz a objednavky@elisabeth.cz.