Testování na COVID19

Odběrové centrum COVID-19 – provádíme odběry i testování na COVID-19 – koronavirus SARS-CoV-2 - chřipkové viry typu A/B - RS virus

Žádáme vás, abyste si podrobně pročetli níže uvedené informace k testování – všechny odpovědi na Vaše otázky najdete níže. Všichni odborní pracovníci laboratoří jsou plně vytíženi zpracováváním vašich vzorků a nemají možnost být online k dispozici na telefonu – děkujeme za pochopení.

Velmi důležitá upozornění – čtěte pozorně:


1. Pokud máte od lékaře e-žádanku, přihlaste se do termínů pro e-žádanky na tomto odkazu. Pokud se přihlásíte na termín níže jako samoplátce, bude automaticky stažena vaše e-žádanka, kterou máte vystavenou, čímž bude zneplatněna. U vaší zdravotní pojišťovny naší laboratoří nebude nárokována platba za toto vyšetření, které uhradíte jako samoplátce, ale budete si muset žádat vystavení nové e-žádanky u svého lékaře, což může činit potíže. Tento systém je nastavený takto celostátně.


2. Věnujte vyplňování formuláře patřičnou pozornost! V případě nesprávně uvedených údajů (mail, rodné číslo atd.) není možné odeslat výsledky. Po registraci obdržíte potvrzující e-mail. Pokud jste e-mail neobdrželi, zadali jste zřejmě špatnou e-mailovou adresu.


3. Buďte, prosím, ohleduplní, respektujte pokyny našeho personálu a dodržujte všechna preventivní opatření: bezpečný rozestup 2 metry, zakrytí nosu a úst rouškou nebo respirátorem. Žádáme klienty, aby chodili na testování skutečně přesně v čase, který je jim přidělen a zaslán v potvrzovacím mailu. Pokud je více klientů z jednoho pracoviště, žádáme vás, abyste nechodili všichni najednou, ale dodržovali jste přesně čas odběru. Odběrové centrum zvládá přesně odebírat takové množství lidí, které je objednáno, ale na daný čas. V případě, že přijde více klientů najednou v jeden čas, žádáme všechny, aby mezi sebou tvořili dvoumetrové rozestupy a dbaly pokynů zaměstnanců odběrového centra. Žádáme klienty, aby se nezdržovali naproti odběrovému centru přes silnici na chodníku před školou.


4. Velmi důkladně si rozmyslete termín pro závazné objednání tak jako byste si objednávali letenku. V době, kdy testujeme stovky klientů denně a snažíme se všem zajistit výsledky co nejdříve, nás velmi zatěžuje přepisovat špatně vypsané maily, provádět přesuny termínů atd. 


Kde se testuje?

Pro naše klienty jsme zřídili odběrové centrum COVID-19. Testování probíhá pouze pro předem objednané osoby v předem určený čas v odběrovém centru ve dvoře před budovou společnosti ELISABETH PHARMACON na adrese Rokycanova 4437/5, Brno - Židenice. Upozorňujeme klienty, že do budovy společnosti ELISABETH PHARMACON je v době pandemie koronavirem veřejnosti vstup zakázán.

O jaký test jde?

Jedná se o DNA vyšetření na sedm patogenů, které způsobují závažná virová onemocnění dýchacích cest – koronavirus SARS-CoV-2, všechny pro člověka patogenní chřipkové viry typu A (H1N1, H3N2, H5N1), chřipkový virus typu B,  RS virus typu A a RS virus typu B (respirační syncytiální virus). Nová technologie zpracování vzorků nám umožňuje analyzovat přítomnost celkem sedmi různých typů a podtypů virů v jedné analýze. Výsledkem analýzy je zpráva, která obsahuje informaci, zda odebraný vzorek obsahuje SARS-CoV-2, chřipkový virus nebo RS virus. Provádíme také testování protilátek IgG a IgM proti koronaviru SARS-CoV-2. 

Jak je test přesný?

DNA diagnostika je nejpřesnější technologie identifikace viru v klinickém materiálu. Pro testování využíváme soupravu, kterou naše laboratoře vyvinuly a prodávají do celého světa. Soupravy jsou CE certifikovány a patří k nejcitlivějším používaným metodikám v ČR. Ve vzorku jsme pomocí naší DNA technologie schopni zachytit řádově desítky virů. V případě pozitivity bývají ve vzorcích řádově tisíce až miliony virů.

Jaký výsledek dostanu a kdy?

Výsledky dopoledních odběrů zasíláme do 240 minut (4 hodin) od odběru. Výsledky odpoledních odběrů zasíláme do 13:00 hodin následujícího dne. V laboratorní zprávě je uveden den odběru a pro tento den platí negativní výsledek.

Certifikát s QR kódem a EU logem vydávající země si můžete stáhnout na stránce: http://ocko.uzis.cz. Dopolední odběry ve stejný den večer po 20:00 hod., odpolední odběry následující pracovní den 60 minut po sdělení výsledku. Propsání výsledku závisí na funkčnosti databáze, kterou spravuje státní organizace ÚZIS.

Naše laboratorní zpráva automaticky obsahuje také formulář vydaný Ministerstvem vnitra ČR: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR NA PRŮKAZ SARS-CoV-2 K DOLOŽENÍ PŘI PŘEKROČENÍ HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY v česko-rusko-anglickém jazyce, dále rakouský formulář ANLAGE C v německém jazyce, řeckou verzi formuláře pro Helénskou republiku v česko-anglickém jazyce a nyní automaticky i japonský certifikát v japonsko-anglickém jazyce.

Laboratorní zprávy si můžete vytisknout a použít např. u svého lékaře, zaměstnavatele nebo k doložení pro překročení hranic (vyplněný formulář s výsledkem je součástí zprávy).

Kdo se může nechat testovat?

Testy jsou určeny pro samoplátce, tedy osoby, které si hradí test sami. V případě, že máte zájem otestovat děti a mladistvé mladší osmnácti let, je třeba, aby měli jako doprovod dospělého člověka.

Naše odběrové centrum testuje děti bez omezení věku.

Pro firmy, které potřebují testovat více než 20 zaměstnanců nabízíme speciální termíny odběrů. Prosím kontaktujte nás v tomto případě na níže uvedeném telefonu nebo mailem

Kolik test stojí a jak jej lze uhradit?

Od 1.6.2023 je konečná cena jednoho DNA vyšetření ze stěru z nosohltanu 1 490 Kč vč. DPH a zahrnuje provedení stěru (odběr vzorku), provedení testu (izolace RNA, reverzní transkripce, PCR) a zaslání výsledku včetně certifikátů mailem.  Testy je nutné uhradit při objednávce přes internet předem – pouze kartou.

Kdo provádí odběr a jakým způsobem?

Stěry na koronavirus SARS-Cov-2 provádí výhradně zdravotnický personál Laboratoří ELISABETH PHARMACON. Stěry si neprovádějí klienti sami. Za účelem provedení PCR testu je nutné, aby se testovaná osoba dostavila na odběrové místo. Ze stěrů není třeba mít obavy. Stěry jsou prováděny jednorázovými odběrovými tampony z nosu a hltanu takovým způsobem, že celý odběr je nebolestivý a rychlý. Při odběru jsou zdravotničtí pracovníci oblečeni v ochranných oblecích s maskami a respirátory. Při odběru jsou zkontrolována data z objednávky a je proveden stěr. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Žádáme klienty, aby se dostavili na odběr skutečně přesně na čas s přesností na minuty – tedy aby nechodili dříve ani později, aby nedocházelo ke kumulaci osob na odběrovém místě. Přesný čas odběru s přesností na minuty je uveden v mailu k potvrzení objednávky. Tento čas je generován systémem automaticky a přiřadí vám volný čas v časovém rozpětí, které jste si vybrali.

Jak se mohu objednat?

V jednotlivých boxech níže na této webové stránce jsou uvedeny termíny, hodiny odběru a počet zbývající kapacity pro testy na daný termín. Vyberte si prosím pro vás vhodný termín a čas v daném boxu a u tohoto boxu klikněte na „objednat“. Poté pravdivě zadejte veškeré údaje, jako nepovinný údaj je možné vepsat i číslo cestovního dokladu (PASSPORT) – tyto údaje budou součástí laboratorní zprávy. Pokud chcete objednat více osob nebo se chcete znovu předem objednat také na pozdější den, klikněte na „pokračovat v nákupu“, vyberte box s vyhovujícím termínem a hodinou, klikněte na „objednat“ a vypište údaje pro další testovanou osobu. Jakmile objednáte všechny osoby, klikněte na „přejít do košíku“. Zkontrolujte objednávku, ve které máte uvedena jména osob objednaných na testování a vybrané datum testování pro každou osobu. Je zde uvedena také konečná cena za provedení testů. V této fázi můžete objednávku upravit. V případě, že je objednávka v pořádku, klikněte na „vytvořit objednávku“. Dále vyplňte údaje k objednávce a klikněte na „způsob platby a dodání“. Upozorňujeme, že kvůli urychlení a automatizaci je jediná možnost úhrada kartou. Postupujte dle pokynů. Po uhrazení Vám přijdou dvě mailové zprávy: 1. potvrzení o úhradě a 2. potvrzení objednávky. V textu zprávy o potvrzení objednávky máte seznam osob objednaných pro testování, dále data odběru a dále přidělený čas pro provedení odběru. Žádáme vás tímto, aby se objednané osoby dostavily na adresu ELISABETH PHARMACON, Rokycanova 4437/5, Brno – Židenice přesně v daný čas s přesností na minuty. Systém automaticky přiděluje čas každé objednané osobě v časovém rozpětí, které jste si vybrali pro daný termín. Jedná se nám především o vaši bezpečnost. Tím, že se dostavíte na adresu přesně, zamezíte zbytečnému setkávání se s dalšími osobami.


Před tím, než na test přijdete:

nesmíte nejméně hodinu před odběrem jíst, pít, kouřit, žvýkat žvýkačku a vyplachovat si ústa vodou. Alespoň hodinu před odběrem byste si neměli čistit zuby a používat ústní vodu.

 

Upozornění - stornování objednávky je možné do 30ti hodin před termínem testování s manipulačním storno poplatkem 300,- Kč/osoba pouze na emailové adrese covid19@elisabeth.cz. Po této době nelze objednávku stornovat a vrátit vám peníze.

V případě, že objednáváte v době kratší než 30 hodin před termínem odběru, berte prosím na vědomí, že tato objednávka již nelze stornovat.

Objednávku učiňte až v okamžiku, kdy jste si zcela jisti potřeby testování. Přesuny termínů a storno nám totiž nesmírně komplikují práci se stovkami vzorků denně.

Peníze za stornovanou objednávku po odečtení storno poplatku vracíme okamžitě na platební kartu použitou při placení objednávky. 


V případě dotazů, změny termínu testování nám prosím pište na adresu covid19@elisabeth.cz a my Vám v nejbližším možném termínu odpovíme.

V naléhavých případech, problémech s objednáním volejte pouze telefonní číslo: +420 777 729 701.

 

Žádáme klienty, aby pro informace k COVID-19  používali pouze telefonní číslo +420 777 729 701. Jiná telefonní čísla slouží pouze pro objednávky zboží a na tomto čísle telefonistka neposkytuje informace o koronavirech.  Pro komunikaci o koronavirech používejte pouze e-mailovou adresu covid19@elisabeth.cz. Ostatní emailové adresy jsou určeny pro informace a objednávky zboží, nikoliv služeb ke COVID-19.