ELISABETH PHARMACON

Změny provozu provádění služeb

Laboratoře přijímají nadále objednávky na

  • DNA testy močových infekcí
  • DNA testy klíšťat

Objednávky a platby (on-line) přijímáme pouze přes webový portál

www.e-gene.cz

Žádáme klienty, aby objednávky prováděli online na webovém portálu www.e-gene.cz včetně on-line platby. Dále doporučujeme, aby klienti vzorky přivezli osobně do společnosti a vhodili ve dvoře do nádoby určené pro vzorky. Odběrové zkumavky pro moč je možné po objednání, on-line úhradě a domluvě předem vyzvednout ve dvoře.

Omezení plateb

Platby v hotovosti a platby kartou v budově Elisabeth Pharmacon momentálně přijmáme v ojedinělých případech.

Omezení vstupu a předání vzorků

Upozorňujeme, že do odvolání je z bezpečnostních důvodů přísný zákaz vstupu do budovy společnosti Elisabeth Pharmacon veškerým osobám.

Veškeré předávání vzorků probíhá ve venkovních prostorách ve dvoře. Dbejte prosím pokynů zaměstnanců společnosti. Z tohoto důvodu neprovádíme konzultace, kultivační vyšetření (komplexní vyšetření na močové infekce), odběry krve na vyšetření protilátek, pozastavujeme testování HPV a genetické testy (celiakie, Alzheimerova choroba atd.).

Zpoždění výsledků analýz

Žádáme klienty o strpení se zasíláním výsledků vzhledem k vytíženosti pracovníků laboratoře.

Informace k objednávkám

Veškeré dotazy k objednávkám prosím směrujte na email covid19@elisabeth.cz. V případě nutnosti potom na telefonní číslo určené pro klienty +420 777 729 701. Žádáme klienty se zájmem o informace ke službám, aby používali pouze toto telefonní číslo, na jiných telefonních číslech informace ke službám neposkytujeme.