Vysoce komplexní analýzy vzorků využitím nejmodernější DNA technologie xMAP

NOVINKA

Vysoce inovativní analýzy vzorků využitím nejmodernější DNA technologie xMAP. Tato unikátní technologie byla vyvinuta v USA, v České republice ani ve světě není dosud na klinických pracovištích využívána. Metoda umožňuje souběžnou detekci desítek patogenů bakteriálního i virového původu v rámci jedné analýzy. Jedna analýza, tak poskytne mnohem ucelenější informaci o spektru patogenů ve vzorku, která v důsledku vede ke zpřesnění diagnostiky a případné cílenější léčbě klienta. S tím souvisí také přijatelná cena nabízených analýz ve spojení s významným benefitem pro zdraví našich klientů.

XMAP vyšetření infekcí močových cest

Hodnocení nehodnoceno
Cena 2 790 Kč

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (kapavka), Ureaplasma urealyticum / parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Escherichia coli, Klebsiella sp., Citrobacter sp., Corynebacterium sp., Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae.

XMAP analýza na přítomnost DNA/RNA původců respiračních onemocnění

Hodnocení nehodnoceno
Cena 2 790 Kč

Detekce patogenů způsobujících onemocnění dýchacích cest (SARS-CoV-2, virus chřipky typu A, virus chřipky typu B, Respirační syncytiální virus 1, Respirační syncytiální virus 2, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae group, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae).