E-gene testy

Genetický test celiakie

Test na odhalení gentické predispozice k celiakii, který vychází z nejnovějších doporučení odborných společností.

Genetický test celiakie
Dostupnost/doba analýzy do 30 dnů
Hodnocení 100 %
Výrobce/poskytovatel Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Katalogové číslo GT01
1 815 Kč
Objednat

Genetické vyšetření celiakie se provádí z DNA ze stěru z ústní dutiny, takže je bezbolestné. Stěr tamponem lze provést v soukromí doma a odběrový tampon zaslat poštou, takže odpadá zbytečné cestování. Výsledkem genetické analýzy celiakie je zpráva obsahující popis genetické informace s interpretací a doporučením pro klienta a jeho lékaře. Genetický test může zcela zásadně rozkrýt genetické pozadí a přenos celiakie v rámci rodin, ve kterých se osoba s diagnostikovanou celiakií vyskytuje. Lze pak často odhalit genetickou příčinu celiakie a její rozšíření v rodině především u osob, které již nějakými příznaky celiakie trpí.

V rámci genetické analýzy celiakie jsou testovány alely HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02), HLA-DQ8 (DQB1*0302) a HLA-DRB1*04 DQA1*03P alela z izolované genomové DNA. Analýzou přítomnosti těchto alel lze vyloučit dispozice k celiakii nebo naopak zjistit zvýšené riziko vzniku celiakie.