Genetické testy

Genetický test trombofilních faktorů

Trombofilní faktory způsobují plicní embolie, potraty, srdeční infarkty, mozkové mrtvice. Genetický test odhalí rizika.

Genetický test trombofilních faktorů
Dostupnost/doba analýzy do 30 dnů
Hodnocení nehodnoceno
Výrobce/poskytovatel Elisabeth Pharmacon, spol. s r.o.
Katalogové číslo GT02
2 190 Kč
Objednat

Trombofilní mutace způsobují celou řadu život ohrožujících onemocnění a stavů. Je důležité, aby každý člověk znal svoje genetická rizika a mohl svůj životní styl těmto rizikům přizpůsobit. Naše Laboratorní diagnostické centrum vám nabízí tento jedinečný kombinovaný test na genetické příčiny těchto onemocnění a poruch:

Hluboká žilní trombóza – genetické dispozice vedou ke tvorbě krevní sraženiny v hlubokých žilách, obvykle v nohách

Plicní embolie - genetické dispozice vedou ke tvorbě krevní sraženiny, která cestuje do plic a blokuje krevní oběh

Cévní mozková příhoda - genetické dispozice vedou ke tvorbě krevní sraženiny v cévách mozku, která zablokuje průtok krve do části mozku a může způsobit např. ochrnutí nebo i smrt

Infarkt myokardu (srdeční infarkt) - genetické dispozice vedou ke tvorbě krevní sraženiny v srdečních cévách, která zablokuje krevní oběh v srdci a poškodí srdce nebo způsobí smrt

Potraty v průběhu těhotenství - genetické dispozice vedou k opakovaným potratům, předčasným porodům atd.

Antikoncepce a náhradní hormonální terapie - genetické dispozice odhalí případná rizika vzniklá s používáním antikoncepce a náhradní hormonální terapie. Každá žena, která používá hormonální antikoncepci nebo náhradní hormonální terapii (dodávání hormonů po menopauze) by měla znát svá genetická rizika u trombofilních faktorů.

 

Všechna získaná rizika a rizikové stavy pro vznik trombózy jsou výrazně umocněna přítomností tzv. trombofilních mutací, které geneticky disponují svého nositele k vyšší krevní srážlivosti. Genetická analýza testuje 4 nejvýznamnější rizikové polymorfizmy (genové mutace) ve vztahu ke krevní srážlivosti a vzniku trombóz.

Osobám s prokázanou trombofilní mutací a zvýšeným rizikem vzniku trombózy pak lékař poradí, jak v každodenním životě trombóze předcházet a kdy zahájit preventivní medikaci, eventuálně mu testy pomohou v rozhodování, jak přistupovat k terapii již vzniklé trombózy. Analýzou specifického polymorfizmu váš lékař zjistí, zda antitrombotická medikace s kyselinou acetylsalicylovou (Anopyrin, apod.) je ve vašem případě účinnou terapií.
 

Postup objednání a testování

Na této webové stránce můžete do košíku vložit objednávku testu. Test se provádí ze stěru z dutiny ústní. Pro stěr jsou používání speciální odběrové sady. Sadu vám na základě objednávky zašleme domů poštou nebo si ji můžete vyzvednout v našem Laboratorním diagnostickém centru Elisabeth Pharmacon na adrese Rokycanova 5, Brno. Do poznámky k objednávce zadejte informaci, zda si odběrovou sadu vyzvednete osobně, jinak vám ji zašleme poštou. Spolu s odběrovou sadou dostanete návod k použití, jak stěr z dutiny ústní provést a informovaný souhlas. Po odběru vzorek zašlete poštou nebo odnesete do naší laboratoře. Do 14 dnů od doručení vašeho vzorku dostanete výsledek analýzy e-mailem. V laboratorní zprávě je podrobně uvedeno, které mutace byly nalezeny a co to pro vás znamená. Ve zprávě je dále uvedeno, jak lze postupovat. S výsledky můžete navštívit svého praktického nebo odborného lékaře a poradit se s ním na dalším postupu.